úterý 9. června 2020

Schůzka 11.6.

Sraz na schůzku bude opět v 16:55 venku před vedlejším pěším vchodem do PNB, tzn. tam, kde se setkáváme normálně, ale venku. Návrat v 18:30 tamtéž. Nezapomeňte, prosím, na roušky. Prosíme, kdo minule nedonesl nebo neposlal čestné prohlášení, dodejte nám jej tentokrát. (https://drive.google.com/file/d/17axmxd-A5lYc03kuTq5qTJvott3sAfTo/viewDěkujeme!