středa 31. října 2018

Deadline do 9. listopadu

Do 9. listopadu prosím zašlete členské příspěvky v částce 900,- Kč. Po zaplacení příspěvků bude klukům docházet skautský časopis. :) 

Číslo účtu 2900183219/2010. Jako variabilní symbol použijte prvních šest číslic rodného čísla (část před lomítkem). A do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení syna/synů.

Prosíme o zaslání fotografie syna v "pasovém formátu", a to také do 9. listopadu. Fotky prosím posílejte na email. Pro nahrání do systému je třeba dobrá kvalita fotky (vyfotit syna stačí, ale i mobilem).  

Letos bude mít všichni členové střediska zajištěné identifikační karty Junáka, které v sobě zahrnují i nejrůznější slevy a benefity (https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/benefity-karta). Karta platí tři roky.