neděle 23. října 2016

Fotky ze Zahajovací výpravy

Právě jsme nahráli fotky (Odkaz zde) z víkendového zájezdu do Egypta, který se konal 21. - 23. 10. 1934. Na zájezdu jsme jeli navštívit nově otevřené muzeum Gíze. 

Při příjezdu nás ubytovali dva podezřele vypadající sluhové, kdy jeden z nich mluvil německým přízvukem a druhý raději nemluvil vůbec a ještě ke všemu nosil pásku přes oko.

Ještě před slavnostním přestřihnutím pásky, nás pan profesor Joe Indiana Harrison seznámil s tamní ředitelkou Peggy. Paní ředitelka předala našemu profesorovi klobouk, který zapomněl při jeho poslední expedici. Tento slavný klobouk totiž provází našeho profesora při všech jeho expedicích a vykopávkách a nikdo by si ho už bez něj ani nedokázal představit.

Po zahájení výstavy, jsme měli možnost vidět mnoho fotografií a exponátů a dokonce se promítaly i videozáznamy z profesorových expedic. Peggy pro nás připravila pohoštění a hlavně velké překvapení. 

Zjistila totiž, že jeden z exponátů, který věnoval náš profesor tamnímu muzeu je slavná mapa k bájnému městu mrtvých k Hamunaptře. V tomto městě se prý ukrývá mnoho pokladů, jak z našeho světa tak i ze světa mrtvých.

Po přípitku a prohlédnutí mapy vypadl v muzeu proud a do místnosti vtrhli dva vojáci, kterými byli právě ti dva podivní sloužící. Tito vojáci se označovali za důstojníky Prvního řádu. Ukradli nám mapu a zmizeli stejně rychle jako se objevili. 

Naštěstí, si pan profesor mapu k Hamunaptře pamatuje a můžeme se jí vydat hledat. Snad se nám jí podaří najít dříve nežli vojákům Prvního řádu.