úterý 23. června 2015

Germánie se probouzí

   Pátek 5.6. 2015
Sešli jsme se v Kobylisích a jeli jsme vlakem do Srbska. Tam jsme vystoupili z vlaku a šli do staré vechtrovny. Ve vechtrovně jsme se zabydleli. Pak jsme šli na obhlídku okolí. Večer jsme hráli hru. pak jsme šli spát. (Asi skoro všem se nám v noci zdálo o mašinkách. Možná za to mohlo to, že jsme si je četli na dobrou noc a/nebo to, že nám ty mašinky jezdily zhruba co hodinu pod okny...)

    Sobota 6. 6. 2015
Ráno po snídani jsme vyrazili na výlet do lesa. Došli jsme až k vodopádu v Císařské rokli. Protože bylo vedro, tak jsme se šli koupat do Berounky. Na výletě jsme hráli hry a vedoucí nám koupili zmrzlinu. (No hlavně sobě, vy byste nám jí snědli a to jsme nechtěli riskovat) Večer jsme šli pro dříví na oheň. (Na ohni jsme si opékali výtečné buřty, až z toho byla mastná i voda v pumpě, že Fido musel jet do Kauflandu pro balenou.  Po obligátních mašinkách jsme za zvuku projíždějících vlaků a řvaní žab od Berounky pomalu usínali ve svých spacácích.)

    Neděle 7. 6. 2015
Ráno jsme balili věci do batohu. Před obědem jsme hráli hry. k obědu byla houska se salámem. (a sýrem a spoustou zdravé zeleniny, ale to asi nikoho nezajímá... :-D ) Batohy jely autem do Kobylis a my jsme šli na nádraží.

zapsal: Hajnej - Ondra Hejný
vysvětlivky a komentáře: Fido