středa 15. listopadu 2017

Info ke schůzce 16.11.2017

Opět budeme čas na schůzce věnovat stezkám, tak prosím všichni přinést! :-) Další program na schůzce budou mít na starost Vosa s Honzou.