pondělí 9. října 2017

Příspěvky 2017/2018

Výše registračních příspěvků je pro letošní školní rok stanovena 800,- Kč (v ceně je zahrnutý i časopis).

Částku zašlete do 25. listopadu 2017 a to na číslo účtu 2900183219/2010.

Jako variabilní symbol použijte prvních šest číslic rodného čísla (část před lomítkem). 

Pokud platíte za více sourozenců uveďte, prosím, jejich jména do zprávy pro příjemce.

Je možné si také pořídit členskou kartu a to za 24 Kč (platnost je 3 roky) a můžete získat nejrůznější slevy všude možně, více na https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/benefity-karta  

Pokud budete mít zájem uhraďte částku spolu s registrací a zašlete fotku emailem na vojta.stanek@stopari.org.