sobota 25. června 2016

Popis cesty do tábora

U obecního úřadu v Křelovicích se dáte po silnici dále od středu obce směrem k zemědělským budovám. U zemědělského družstva se dáte po pravé straně po horší silničce dále podél zemědělských budov. Jdete stále po modré značce. Půjdete stále rovně dál a zemědělské objekty budou po vaší levé ruce. Takto minete i kravín a stále půjdete rovně po polní cestě mezi poli, až se dostanete do lesa, kudy stále vede modrá značka. 

Po modré dorazíte až k prudké zatáčce v kopci, kde se modrá značka odděluje vpravo a vy budete pokračovat vlevo dále dolů, až dorazíte k vodní nádrži/rybníčku. Vodní nádrž/rybníček obejdete z levé strany a stále pokračujete po lesní cestě dále dolů, až minete po pravé straně malý rybníček, který ani není zanesen v mapě. 

Po této lesní cestě půjdete stále dál, nalevo od vás se bude terén svažovat a napravo bude strmý svah. Takto půjdete po lesní cestě cca 800m od onoho malého rybníčku, až dorazíte na potůček, který tuto cestu překřižuje. Za tímto potůčkem je již louka, na které je náš tábor. Od tohoto malého brodu půjdete dále po louce, až dojdete asi po 100m do tábora.


Červenými tečkami je cesta do tábora vyznačena. Místní občané tuto louku, na které máme tábor, znají pod označením „V Hlubokém“. 

Parkovat bude možné přímo na louce, info o stavu cesty bude 30.6. na webu.