HISTORIE

Na Stopařském táboře roku 1991 vznikly debaty o tom, že Bohnické skautské středisko potřebuje oddíl mladších kluků. 

Tohoto nelehkého úkolu se chopil Honza Radkovský - Stecchino a Tomáš Holič - Střelka. A ještě ten samý rok vznikl oddíl Vlčích nožů.

A jak je to vlastně s názvem? Proč zrovna Vlčí nože? No tento název je založen na kultovním předmětu, loveckém noži, který Stecchino oddílu věnoval a který se ještě dodnes předává mezi vedoucími oddílu jako žezlo Akély (pozn. symbolickým rámcem pro vlčecí oddíly je Kniha džunglí).

Tento nůž spatří každé vlče jen jednou za rok, a to na posledním rituálním ohníčku na táboře. Každý vlčák si ho smí na pár chvil podržet, prohlédnout a vnímat onu symboliku, podle které mají nože ve znaku odřezávat od nás to zlé a špatné.

V roce 2014 vznikl družinový systém, založený na dobrodružném příběhu o čtyřech vlčích bratrech Rufusovi, Fuscusovi, Nubilusovi a Chancovi.
„....Divoká voda ho stahovala ke dnu, do nozder a tlamy se mu drala ledová voda. Nemohl popadnout dech. Vlny si sním, házely ze strany na stranu. Na maličkou chvíli se mu podařilo dostat se nad hladinu, a napravo od sebe uviděl ledovou kru. Pomyslel si, že je to jeho jediná naděje, jak vyváznout ze sevření divoké řeky......
Tento příběh je na prvních stránkách naší nové stezky. Každá družina má svého rádce a podrádce, těmi jsou ti nejzkušenější z vlčat. Mají dokonce i svou speciální výpravu na konci září. Tito odvážlivci se poté vydávají hledat tajný Vlčí srub poblíž Máchova jezera, tento srub zná jen hrstka vyvolených... 

Družinový systém je plně provázán s naší celoroční činností a díky němu se nám daří ještě o to více naplňovat Skautskou výchovnou metodu. Využíváme ho při programech na schůzkách, při celotáborové hře, při plnění stezky. Naši rádci a podrádci si také připravují za pomoci vedoucích hry pro své družiny. 

Od roku 2014 až do roku 2017 jsme vytvářeli novou stezku vlčat, kterou jsme postupně testovali a vylepšovali a na letním táboře 2017 jsme jí konečně oficiálně prohlásili za hotovou

A na závěr, jak se říká: „Každý správný muž, byl kdysi Vlčí Nůž.“