HISTORIE

Na Stopařském táboře roku 1991 vznikly debaty o tom, že Bohnické skautské středisko potřebuje oddíl mladších kluků. 

Tohoto nelehkého úkolu se chopil Honza Radkovský - Stecchino a Tomáš Holič - Střelka. A ještě ten samý rok vznikl oddíl Vlčích nožů.

A jak je to vlastně s názvem? Proč zrovna Vlčí nože? No tento název je založen na kultovním předmětu, loveckém noži, který Stecchino oddílu věnoval a který se ještě dodnes předává mezi vedoucími oddílu jako žezlo Akély (pozn. symbolickým rámcem pro vlčecí oddíly je Kniha džunglí).

Tento nůž spatří každé vlče jen jednou za rok, a to na posledním rituálním ohníčku na táboře. Každý vlčák si ho smí na pár chvil podržet, prohlédnout a vnímat onu symboliku, podle které mají nože ve znaku odřezávat od nás to zlé a špatné.

V roce 2014 pod vedením Hárvyho a Fida vznikl symbolický rámec založený na dobrodružném příběhu o čtyřech vlčích bratrech Rufusovi, Fuscusovi, Nubilusovi a Chancovi
„....Divoká voda ho stahovala ke dnu, do nozder a tlamy se mu drala ledová voda. Nemohl popadnout dech. Vlny si sním, házely ze strany na stranu. Na maličkou chvíli se mu podařilo dostat se nad hladinu, a napravo od sebe uviděl ledovou kru. Pomyslel si, že je to jeho jediná naděje, jak vyváznout ze sevření divoké řeky......
Tento příběh je na prvních stránkách naší stezky a podle těchto bratrů jsou pojmenované i naše družiny. Každá družina má svého rádce a podrádce, těmi jsou ti nejzkušenější z vlčat. Mají dokonce i svou speciální výpravu na konci září. Tito odvážlivci se poté vydávají hledat tajný Vlčí srub poblíž Máchova jezera, tento srub zná jen hrstka vyvolených... 

Družinový systém je plně provázán s naší celoroční činností a díky němu se nám daří ještě o to více naplňovat Skautskou výchovnou metodu. Využíváme ho při programech na schůzkách, při celotáborové hře, při plnění stezky. Naši rádci a podrádci si také připravují za pomoci vedoucích hry pro své družiny. 

Od roku 2014 až do roku 2017 jsme vytvářeli společně se symbolickým rámcem i novou stezku vlčat, kterou jsme postupně testovali za přispění Joeho, Pudee a Kiki a vylepšovali a na letním táboře 2017 jsme jí konečně oficiálně prohlásili za hotovou

A na závěr, jak se říká: „Každý správný muž, byl kdysi Vlčí Nůž.“