úterý 27. ledna 2015

HÁRVY

Ahoj, je mi 26 let a ve skautu jsem už od první třídy. Moc rád vzpomínám na svůj první tábor, na kterém jsem dostal svou přezdívku a kde jsem měl i možnost potkat svého dobrého kamaráda Fida, se kterým dokonce teď vedu osmým rokem oddíl Vlčích Nožů.

Mám na vošce vystudovaný obor sociální práce, který jsem dále studoval na na vysoké škole a vlastně ještě budu v magisterském studiu. Do toho již pracuji jako kurátor pro mládež. 

V době studia jsem se kromě skauta věnoval přes dva roky dobrovolnictví v neziskové organizaci Lata, která se zaměřuje na rizikovou skupinu dětí a mládeže. Díky tomu jsem měl možnost získat mnoho zkušeností s klienty ohroženými sociálně patologickými jevy.

Mezi mé zájmy patří hlavně turistika, četba, sledování dobrých seriálů a také vymýšlení celotáborových her. Společně s Verčou Kašparovou zastáváme ve středisku funkci výchovných zpravodajů. Svou činnost zaměřujeme hlavně na vzdělání a výchovu v oddílech našeho střediska, rovněž pomáháme společně řešit i nejrůznější problémy.

Absolvoval jsem čekatelský kurz Klapka, absolvoval jsem 40 hodinový zdravotnický kurz zotavovacích akcí od ČČK. Účastnil jsem se také setkání výchovných zpravodajů v Pardubicích. Dále působím jako instruktor čekatelských a rádcovských kurzů na obvodu Prahy 8.