pondělí 26. ledna 2015

FIDO

Je mi 
27 let a vedoucím u Vlčích nožů jsem již devátým rokem. Jako kluk jsem taky sám chodil do VN spolu s Hárvym a moc rádi na tu dobu oba vzpomínáme. Dokonce jsme spolu byli ve stanu na prvním táboře a měli spolu první hlídku v životě. I teď, jako vedoucí se snažím vžít do role vlčáků a tomu pak přizpůsobit program schůzek a výprav.

Vystudoval jsem na ČVUT obor jaderně energetická zařízení. V současnosti už několik let pracuji  v ÚJV Řež a.s., kde se zabýváme materiály pro jaderné reaktory. V současné době si ještě doplňuji vzdělání studiem postgraduálního oboru Veřejná správa a lidské zdroje na CEVRO Institutu. Mezi mé další, bohužel však kvůli nedostatku času, druhořadé zájmy patří: fotografování, turistika, literatura, politika, zimní sporty, věda a technika, filmy a v neposlední řadě cestování či posezení s přáteli.

Do mého „skautského životopisu“ určitě mj. patří pořádání skautských vzdělávacích kurzů při Praze 8, na kterých se podílím od roku 2013. Jako instruktor na těchto kurzech přednáším zejména skautskou metodiku, psychologii, bezpečnost a další. Já sám jsem jako účastník absolvoval čekatelský kurz Corpus (2012) a kurz ČČK zdravotník zotavovacích akcí. V roce 2014 jsem absolvoval vůdcovskou zkoušku, v roce 2017 nový kurz POČIN zaměřený pro vedoucí středisek a v roce 2018 kurz lektorského minima.  

Do podzimu roku 2019 jsem měl tu čest vést naše skautské středisko Stopaři, od té doby jsem zástupcem předsedkyně skautského okresu Praha 8 a v našem středisku mám na starosti projekt nové klubovny u MŠ Dolákova. Od roku 2018 jsem rovněž zastupitelem Městské části Praha 8.